Copyright

Gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van website van Karelscherpereel.be impliceert dat de bezoeker, hierna "de gebruiker" genoemd”, zich stilzwijgend akkoord verklaart met onderstaande gebruiksvoorwaarden.
Onder informatie wordt hieronder verstaan teksten, lay-out en afbeeldingen.
Gebruik beperkt tot persoonlijke doeleinden

Deze website is bestemd voor niet commerciële doeleinden.
De gebruiker is niet gemachtigd welke informatie dan ook die wordt bekomen via deze website op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook commercieel te exploiteren. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch op te slaan, zonder uitdrukkelijke toelating van Knockout.

Aansprakelijkheid

Karel Scherpereel besteedt veel zorg aan de creatie van deze website.

  • De gebruiker wordt ervoor gewaarschuwd dat de verstrekte informatie periodiek kan worden gewijzigd zonder voorafgaande verwittiging.
  • Karel Scherpereel en haar content providers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicatie van Karel Scherpereel en verwante informatiediensten.

Intellectuele eigendomsrechten

  • De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie eigendom is en blijft van Karel Scherpereel en van de betrokken content providers.
  • De teksten, afbeeldingen en andere items die op de Karel Scherpereel site of deze van de betrokken content providers verschijnen worden door het auteursrecht beschermd: reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciële doeleinden zijn strikt verboden.

Bescherming van de Privacy

Karel Scherpereel  respecteert de Privacy van de gebruikers van haar website.
Het verzamelen van "persoonlijke gegevens" via de Karel Scherpereel website en het gebruik dat Karel Scherpereel van deze gegevens maakt, is strikt in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Wet van 8 december 1992 op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens.