Vraag en antwoord

We kregen een bericht dat de stoelen (waaronder nu ook nog de Koude Keuken o.a.) opnieuw zullen worden uitgezet in de stadsparken.
Werden alle stoelen teruggevonden en opgehaald na de zomer van 2019. Hoeveel wel, hoeveel niet?

Zoals u weet had de bewoner van Blankenbergsestw. 233 - 8000 Brugge, dhr Oscar De Pauw, een parkingplaats - mindervaliden voor zichzelf laten 'aanleggen'. 

Na de Covidperiode staan leerkrachten van mijn school voortdurend tussen 16.00 uur en 17.00 uur voor de brug van Steenbrugge met als gevolg ellenlange files en enorm  veel fileleed die voorkomen kan worden. 

Een aantal inwoners van Ter Lo, Ter Heide en Paalbos hebben nogal wat overlast van een ‘Lijn’-bus die voor hun huis passeert. 
Het wegdek in die zijstraten is eigenlijk niet gemaakt om bussen dagdagelijks te laten ‘letterlijk’ daveren.

Ik kreeg van sommige bewoners van de Prinses Paolalaan in Assebroek de opmerking dat er in de straat ontzettend hard wordt gereden.
Het is zelfs vreemd, werd mij gezegd, dat er nog niemand de bocht heeft gemist aan dat appartementsgebouw.

Vraag: Tijdens het weekend zat ik samen met een aantal bewoners rond het Astridpark.
Ze waren zeer positief over de vele activiteiten die in het park georganiseerd worden.

Vraag: Het is mij ter ore gekomen dat bij de renovatie van de bib in St.-Kruis de sanitaire ruimte niet mee vernieuwd is.
Dit heeft gevolgen.

Vraag: Heel wat inwoners van Antonis De Rooverestraat smeken om het beurtelings parkeren in te voeren. 
Geen enkele brandweerwagen of ambulance kan in die straat rijden omdat er gewoon geen doorgang is door de geparkeerde auto’s. 

Vraag: In de eerste plaats wil ik jullie feliciteren met de uitgekiende organisatie van de uitreiking van de Brugse sportprijzen.
Het was een aangename avond vol afwisseling. 

Pagina's