Vraag en antwoord

In de gemeentelijke verordening staat vermeld dat zonnepanelen in de Unesco-zone geplaatst kunnen worden, met vergunning, indien ze niet zichtbaar zijn vanop de openbare weg.

De gemeenschapswachten deelden geen sensibiliserende boodschap rond overlast onkruid uit op dit adres.

De volgende vraag komt er nadat ik een zeer uitvoerige mail ontving over het engagement dat de Stad Brugge aangaat om een ‘Compasionate City’ te worden’ Daarin stond ook: “Met Compassionate Brugge verbinden we mensen in Brugge en slaan we de handen

Het bezoek aan het containerpark is een aangename belevenis geworden in Coronatijd.  Heel wat Bruggelingen zeggen me dat dit reserveringssysteem uitstekend werkt, het personeel vriendelijker erdoor is geworden en het aanbrengen van het afval verspreider verloopt. 

Betreft: Sociale wijk Mispelaar

Sinds 1 januari 2020 worden er bij alle banken negatieve intresten aangerekend op grote bedragen.  Ik heb het gevoel dat onze financiële stadsmedewerkers ontzettend hun best doen om de gelden van de Brugse Burgers goed te beheren.  Iets wat we als inwoner moeten koesteren.

Om te beginnen even ter verduidelijking het volgende. De middelen voor het financieren van de brugfiguren worden niet ter beschikking gesteld door de Vlaamse overheid maar weldegelijk door de lokale overheid of het stadsbestuur van Brugge.

Oversteek Koning Albert I-laan t.h.v. de Pitsenbosdreef Concreet gaat het om een fietsonveilige oversteek, waarbij ik gemerkt heb dat (jonge) kinderen 's morgens naar school gaan richting Brugge. Ze komen uit de Pitsenbosdreef/Leikendreef, steken gevaarlijk over en rijden richting Brugge.

Onze lokale artiest Wietse had een droom én die droom werd werkelijkheid. Brugge was niet gekend op vlak van Street-Art en plots was het dankzij zijn project negen nieuwe muren rijker.  Elke muur uniek, gemaakt door beginnende of gerenommeerde kunstenaars.

1. Wie zijn de specialisten van Openbaar Domein Stad Brugge, die dit opvolgen? Bij de Generieke sector van Openbaar Domein, zijn een deskundige boombeheer en een technisch hoofdmedewerker boombeheer in dienst.

Pagina's